jousi
nuoli
vipukeihäs
bumerangi
puhallusputki
linko

bola

MYYDÄÄN

PUHALLUSPUTKI

Puhallusputki on aseena nuorempi kuin jousi, linko, bumerangi tai bola. Puhallusputkea on käytetty Pohjois-Amerikassa suurten järvien alueelta etelään ja Etelä-Amerikassa Amazonin alueella puhallusputkella on edelleen merkitystä metsästysvälineenä. Vanhassa maailmassa puhallusputken käyttö on rajoittunut pääasiassa Etelä-Intiaan, Indonesiaan ja Malakan niemimaahan.

Puhallusputkena toimii joillain alueilla pelkkä suora ruokoputki, mutta yleensä ase tehdään huolellisemmin esim. poraamalla reikä valittuun puuhun tai halkaisemalla ja onteloimalla puu. Joillakin Etelä-Amerikan alueilla putki on kaksiosainen. Halkaistun ja onteloidun palmunrungon sisälle on pantu solmuton ruoko (Arundinaria schomburgki). Puhallusputkella ammutaan lyhyitä kevyitä nuolia tai savikuulia. Nuolet ovat joko leikkaavakärkisiä tai myrkytettyjä.